Jak začít s rodokmenem

Jak začít s rodokmenem

Před zahájením vyhledávání v matrikách je třeba přesně určit výchozí osobu, od které se pátrání začne. Minimálně je třeba znát místo a datum, kdy se tato osoba narodila, měla svatbu, nebo kdy zemřela.

Je dobré, pokud tyto základní informace o výchozí osobě pocházejí z doby kolem roku 1900. Pokud však neznáte předky tak daleko do minulosti, je možné získat potřebné informace i z dnešních matrik. Vámi zaslané vstupní informace o výchozí osobě ověříme v matrikách a před zahájením výzkumu se dohodneme na postupu prací. Dále je třeba stanovit rozsah vyhledávání a formu, do které budou zpracovány výsledky bádání (rodokmen, vývod z předků, …).

Před zahájením výzkumu v archivech je vhodné, aby se uskutečnilo také získávání informací přímo v rodině. Je dobré shromáždit co nejvíce informací od žijících osob, ať se jedná o vzpomínky nebo o staré doklady. Pro vyhledávání jsou užitečné všechny rodné listy, vysvědčení a výuční listy, smlouvy, úřední korespondenci, výpisy z katastru, atd. Je dobré si všechny dostupné dokumenty ofotit. Pro tvorbu rodopisu mají vzpomínky příbuzných a pamětníků významnou roli. Každá drobnost nebo i jenom matná vzpomínka může usnadnit a správně nasměrovat další hledání. Ústně sdělené informace a vzpomínky je třeba dobře zaznamenat. Výhodné je, když můžeme možné celý rozhovor nahrát. Z takto získaných informací je možné sestavit přehled osob z posledních generací rodiny, což je dobrý základ pro vyhledávání v matrikách.

Budete-li mít při hledání v rodině štěstí, můžete také narazit na někoho, kdo se už historií rodiny zabýval. Někteří lidé také opatrují nejrůznější staré dokumenty, fotky, někdy i zapsané vzpomínky nebo deníky členů rodiny. Můžete potkat osoby, které si pamatují údaje o celých generacích rodiny, často do udivující hloubky i šířky. Takovéto informace vám výrazně pomohou poodkrýt nedávnou historii vaší rodiny.

Rodinné informace z posledních desetiletí jsou neocenitelné i pro tvorbu rodinné kroniky, která by měla popisovat historii rodiny až do současnosti. Z archivních pramenů je sice možné dohledat dost informací i z 20. století, obvykle jsou však vzpomínky pamětníků a rodinných příslušníků konkrétnější a barvitější.

Je možné, že vás úspěchy při objevování rodinné historie uchvátí natolik, že budete chtít sami poznávat další osudy vašich předků. Je to činnost zajímavá, ale přece jenom časově dost náročná. Pokud Vás však genealogie popadne, poznáte určitě spoustu objevitelské radosti, až na stovkách zahnědlých stránek budete postupně objevovat životní příběhy svých předků. Přeji Vám hodně štěstí při poznávání historie vlastní rodiny.

 

zdroj: http://rodokmeny-priborsky.cz/jak-zacit/


autor:

genealogie
vytvořil(a) rodokmen: 12