Spojování rodokmenů

Co je to spojování rodokmenů?

Stránka www.rodostrom.cz chce vytvořit jeden velký rodokmen celé Slovenské a České republiky. Dělá to tak, že jakmile najde stejné osoby ve dvou rodokmenech, zobrazí se možnost na propojení rodokmenů. Ve všech rodokmenech se nachází několik miliónů osob, takže je velká šance, že dříve nebo později se i Vám zobrazí možnost propojit Váš rodokmen s někým dalším. Pokud ten někdo už má svůj rodokmen propojený s dalšími lidmi a ti zas s dalšími, stanete se součástí jednoho velkého rodokmenu

Jak spojit dva rodokmeny?

Při zadávání nových lidí do rodokmenu se automaticky stále hledají možné shody v jiných rodokmenech. Tyto shody se zobrazují na úvodní stránce dole. Je vždy na Vás, abyste rozhodli, jestli jde o skutečnou shodu nebo jen o stejná jména. Postup spojování má několik fází:
1. Nejdříve při nabídnutých shodách označíte, že jde o shodu (nebo aspoň předpokládanou shodu) tlačítkem PRAVDĚPODOBNÁ SHODA, anebo shodu zamítnete tlačítkem ZAMÍTNOUT.
2. Pokud jste označili pravděpodobnou shodu, můžete následně po ověření, že jde skutečně o shodu, kliknout na POTVRDIT a SPOJIT, anebo dodatečně na ZAMÍTNOUT.
3. Jestliže jste shodu potvrdili, musí to provést ještě i autor druhého rodokmenu. Pokud on nepotvrdí shodu, tak rodokmeny nebudou spojené. Kdykoliv můžete kliknout na tlačítko s otazníkem a podívat se, jestli druhý autor už shodu potvrdil nebo ještě ne. Pokud by to trvalo příliš dlouho, můžete mu poslat soukromou zprávu a požádat ho, aby se ke shodě vyjádřil. Po odeslání soukromé zprávy automaticky přijde autorovi také e-mail.
4. Poté, co oba potvrdíte shodu a zažádáte o spojení, dostane administrátor o tom zprávu a rodokmeny Vám do třiceti dnů přepojí.

Jak bude administrátor vaše rodokmeny propojovat?

Hned, jakmile administrátor dostane zprávu se žádostí na propojení (viz. předcházející část), začne rodokmeny propojovat. Nejdříve zkontroluje rodokmeny zda je možné je vůbec propojit. Následně vymaže stejné osoby, které se nacházejí v obou rodokmenech a propojí je v určitém bodu. Propojení znamená, že vezme jednu osobu z prvního rodokmenu a přidá jí rodiče z druhého rodokmenu. Při mazání stejných osob se administrátor většinou rozhoduje tak, že vymaže ty osoby, které mají méně údajů. Je tedy velmi důležité, aby jste před propojováním rodokmenů měli co nejméně stejných společných osob. V žádném případě neopisujte osoby z druhého rodokmenu o svého!!!

Kdy rodokmeny nebudou propojeny?

Není možné propojit dva rodokmeny pokud obsahují úplně stejné osoby. Pokud chcete s někým jiným tvořit jeden rodokmen, tak je to možné pouze tehdy, kdyby každý z vás tvořil jen jednu větev rodiny a do druhé větve by nezasahoval. Například. Spolu se svojí sestrou chcete dělat jeden rodokmen. Vy vytvoříte rodokmen Vašeho otce a sestra vaší matky. Rodokmeny budou propojené přes matku a otce a vy budete moci zasahovat jen do větve svého otce. Uvidíte i část rodokmenu od Vaší matky, ale tam bude moci dělat zásahy jen Vaše sestra. Pokud byste chtěli dělat na jednom společném rodokmenu se stejnými právy a možnostmi zásahů úplně všude, tak se registrujte pod jedním jménem a heslem a dělejte jeden rodokmen.

Jak budou rodokmeny vypadat po propojení?

I po spojení bude část rodokmenu Vaše, kde budete moci upravovat a přidávat údaje a druhá část zůstává druhému autorovi. Změní se však to, že budete moci plynule přejít ze svého rodokmenu do druhého a budete smět i tisknout sestavy v jeden velký spojený rodokmen. Doporučujeme po propojení požádat druhého autora o možnost úpravy jeho části rodokmenu nebo alespoň o možnost vidět údaje z jeho části. Podrobnosti, jak to udělat, dostanete ve zprávě po propojení.