Přiřazení rodičů

Představte si tento případ. Dva bratři se zamilovali do sester od sousedů a vzali si je. Nyní, při vytváření rodokmenu, zadáme nejdříve jména rodičů bratrů a následně oba bratry. Potom zadáme jméno manželky prvního bratra a její rodinu. Poté zadáme jméno manželky druhého bratra. Jenže nyní bychom museli znovu zadat rodinu druhé manželky, zatímco jsme ji zadali již u její sestry. Abychom se tomuto problému vyhnuli, tak druhé sestře přidáme už jen rodiče, kteří byli uvedeni u první sestry. To uděláme tak, že přejdeme v rodokmenu na druhou sestru bez rodičů tak, aby se zobrazila v modrém políčku. Poté klikneme na ikonu a přiřadíme jí správné rodiče. Tato funkce funguje i při změně rodičů. Zde si ale musíme uvědomit, že když změníme zadané rodiče na jiné, zadaní prarodiče zůstávají uchovaní v databázi. Z tohoto důvodu je nutné používat tuto funkci s opatrností.