Ing. Jaromír Schwarz

Jaromír se narodil v roce 1888 jako 5. dítě rodičům J. Schwarz (1845 - 1939) a Žofie Smetanová (1853 - 1902).
Zemřel v roce 1911 ve věku 23 let.
Starší sourozenci: Edita Bernasová (1876 - 1902), B. Čapková (1878 - 1968), J. Schindlerová (1882 - 1957).
Mladší sourozenci: Z. Schwarz (1875 - 1960).

zdroj: http://www.blesk.cz/galerie/celebrity-ceske-celebrity/614690/pravnuk-bedricha-smetany-v-rodin

Původ jména Jaromír - Jaromír je staré slovanské jméno, které znamená Slavný silou či slavný bujností. Jméno bývá zkracová..


manželka D. Heydušek

Jaromír a D. byli bratranec a sestřenice.
D. byla o 6 let mladší než Jaromír.
D. se narodila v roce 1894 jako 2. dítě rodičům Antonín Heydušek (1862 - 1919) a Z. Smetanová (1861 - 1936).
Zemřela v roce 1965 ve věku 71 let.
tisk sestava č. 2