Edita Bernasová, roz. Schwarzová

Edita se narodila v roce 1876 jako 2. dítě rodičům J. Schwarz (1845 - 1939) a Žofie Smetanová (1853 - 1902).
Zemřela v roce 1902 ve věku 26 let.
Mladší sourozenci: Z. Schwarz (1875 - 1960), B. Čapková (1878 - 1968), J. Schindlerová (1882 - 1957), Jaromír Schwarz (1888 - 1911).

Původ jména Edita - Původně anglické jméno Edith pochází ze staroanglických slov ead a guth (nebo gyð), což znamená „šťa..


manžel V. Bernas

V. byl o 10 let starší než Edita.
Datum narození: v roce 1866
Zemřel v roce 1936 ve věku 70 let.
tisk sestava č. 2