O zostavách

O zostavách

Ako tlačiť zostavy

Keď chcete vytlačiť zostavu, prejdite v diagrame myšou medzi dvoch partnerov, ktorí sú v modrých políčkach a zobrazí sa Vám ikonka pre tlač - kliknite na ňu.

Typy zostáv

Na stránke nájdete dva základné typy zostáv. Sú to rozrody a vývody. Je veľmi dôležité, na ktorých manželoch sa nachádzate, keď klikáte na tlač. Práve od nich sa totiž začne generovať zostava. Okrem vývodov a rozrodov tu ešte nájdete knihu rodokmeňov, kalendáre, zoznamy a ďalšie.

Vývody

Vývod sa tlačí od spodu hore. Pri vývodoch je najlepšie byť na čo najmladšej generácii. K nej sa vytlačia rodičia, prarodičia, atď.. Vývody sú vhodné na pekné zostavy v tvare stromov. V týchto zostavách neuvidíte toľko osôb, ako v rozrodoch.

Rozrody

Rozrod sa tlačí od hora nadol. Tu je dobré zas byť na čo najstaršej generácii a začať tlačiť od nej. Postupne sa vytlačia deti manželov, potom vnuci, atď... Rozrody slúžia na zobrazenie čo najviac ľudí. Rozrody sa nedajú automaticky urobiť do stromu, pretože ich výsledný tvar záleží od počtu detí, vnukov atď. Pri týchto typoch zostáv hrozí, že príliš veľké rodiny sa nezmestia na jeden papier. Práve preto má skoro každá zostava typu rozrod dva typy - jeden pre A4 a jeden pre A3. Ak sa rodokmeň vytlačí až za okraje pri formáte A4, treba použiť formát A3.

Adresár rodokmeňov

Pre darček odporúčam vyskúšať adresár rodokmeňov. Vytvoríte si pomocou nej nový adresár v sekcii TLAČ. Adresár si môžete premenovať a postupne do neho presúvať ďalšie zostavy ostatných rodín.

Výsledkom bude zoznam očíslovaných zostáv, ktoré sa budú medzi sebou odkazovať číslami pri menách. Postupne vytlačíte celý zoznam a máte pekný darček, ktorý si môžete zviazať do knihy.

Typ vývod/rozrod

Tento typ slúži na vytvorenie vlastnej zostavy. Ako pri doteraz popísaných typoch i tu sa začne tlačiť od partnerov, na ktorých ste boli naposledy, keď ste klikli na tlač. Pre začiatok sa zobrazia len týto dvaja partneri. Teraz k nim môžete prejdením myšou dotiahnuť rodičov, deti a postupne tie osoby, ktoré chcete na zostave mať. Každú osobu premiestnite tak ako chcete. Formát zostavy voľte podľa toho, aké množstvo osôb chcete na zostave mať.


autor:

martinkasman
vytvořil(a) rodokmen: 1430