Vieme, ako si zostavíte vlastný rodokmeň

Nájdite vo svojom rodokmeni hrdinu či šľachtica. Pozrite si návod, ako odkryť svoju minulosť.

Spomínate si ešte na seriál Kto si myslíte, že ste? Odkrývanie dramatických osudov predkov sa dávno nedeje len v televízii. Odhaliť urodzeného predka je teraz jednoduchšie vďaka internetu, kde môžete neobmedzene bádať a nájsť dokonca aj žijúcich členov rodiny na druhej strane sveta  a postupnej digitalizácii matrík. Poradíme vám, ako na to.

Cesta k deviatemu pokoleniu
Ján Viliam Augustini sa začal venovať svojmu rodokmeňu spolu s bratom Vladimírom. Ich otec, notár pôsobiaci okrem iného aj v Gelnici, zhromažďoval všetky rodinné dokumenty. „Môj otec bol v archivácii veľmi poctivý. Keď sme s bratom tieto doklady dávali dokopy, napadlo mi, že by sme mohli zistiť aj niečo viac. Všetko som dal do počítača a z týchto podkladov som spravil základ pre rodokmeň. Začal som asi pred 4 – 5 rokmi a podarilo sa mi dopátrať až do deviateho pokolenia k našmu pradedovi Teofilovi a roku 1756. Teraz mám v evidencii 372 osôb. Z toho dnes žije 194,“ vysvetľuje Augustini.

Svedkovia povstania
Zaujímavosťou bolo, že mnohí z Augustiniho predkov sa venovali baníctvu, rovnako ako on. „Pochádzam zo Smolníckej Huty. Moji rodičia aj mnohí Spišiaci rozprávajú po nemecky. To ma utvrdzovalo v tom, že pochádzajú z nemeckých vysťahovalcov, ktorí prišli kedysi pomôcť slovenskému baníctvu. Nakoniec som zistil, že prišli z Bavorska v 13. storočí,“ objasňuje. Ján Augustini sa pri pátraní dozvedel viac najmä o svojom otcovi, jeho štúdiu a pomaturitnom notárskom pôsobení. Počas vojny boli niekoľkí členovia rodiny nútení okolnosťami odísť do Bratislavy, odkiaľ sa však po vojne vrátili na určitý čas späť.
Počas 2. svetovej vojny však ostávali v Gelnici, kde boli svedkami SNP. „Otec bol v roku 1943 preložený do Gelnice, kde sme prežívali aj Slovenské Národné Povstanie. V horách bolo veľa partizánov. Stretávali sa v meste, bojovali v horách. Bolo zaujímavé byť toho očitým svedkom.“

Pátranie začína doma
Skôr, než pôjdete hľadať do archívu, matrík a iných príslušných inštitúcií, mali by ste poznať lokalitu, z ktorej vaši predkovia pochádzali, a tiež dátum alebo aspoň rok narodenia. „Pre čo najúspešnejšie pátranie by sme mali poznať lokality, z ktorých naši predkovia pochádzali, takisto poznať konkrétny dátum narodenia, sobáša alebo úmrtia priameho predka  rodiny do 1. októbra roku 1895, od ktorého môžeme genealogický výskum začať,“ vysvetľuje Jana Schullerová zo Štátneho archívu v Bratislave. „Záleží na záujemcovi, čo chce zistiť. Či chce vedieť iba líniu priamych predkov z otcovej strany alebo rodové línie oboch rodičov, respektíve všetkých súrodencov priamych predkov,“ pokračuje. Nečakajte však zázraky. Ak vaši predkovia boli iba obyčajnými ľuďmi s nie príliš dobre vedenými záznamami,  pravdepodobne sa dostanete v pátraní iba 200 až 250 rokov do minulosti.

Archívy a matriky
Ak už vám vlastné zdroje nestačia, nastupuje práca v archívoch. Vo väčšine z nich zaplatíte symbolický poplatok za materiál, ktorý budete mať k dispozícii. Archív Hlavného Mesta SR Bratislavy uskladňuje cirkevné aj štátne dokumenty. V ostatných štátnych archívoch s regionálnou pôsobnosťou sa nachádzajú cirkevné matriky vedené do 1. októbra 1895. „Cirkevné dokumenty archivujeme od roku 1602 do roku 1895. Tie štátne od roku 1896 do roku 1911,“ konštatuje riaditeľka Archívu hlavného mesta SR Bratislavy Anna Buzinkayová. Od 1.1.2008 archívy vyhľadávajú v matrikách rodinných príslúšnikov iba zahraničným klientom. Pokiaľ chcete bádať, za poplatok 1,5 eurového kolku vám v študovni môžu byť poskytnuté materiály v digitálnej podobe. Bádanie vám môže uľahčiť skutočnosť, že vás predok bol v armáde, alebo bol lekár, právnik, či zastával inú dôležitú funkciu. Záznamy o osobách takýchto povolaní sa totiž viedli presnejšie. Ak počas prvého slovenského štátu váš príbuzný pracoval v štátnych službách, musel podať dôkaz o rasovej čistote do tretieho pokolenia. Ak by ste takýto dokument našli, vašu prácu by to tiež výrazne uľahčilo.

Odhalenie urodzeného predka
V pátraní vďaka archívom a matrikám sa môžete dostať až do 18. alebo 17. storočia. „Všetko závisí od zachovania cirkevných matrík. Matriky farností rôznych vierovyznaní, prípadne židovských náboženských obcí začínajú rôzne. V ojedinelých  prípadoch sa môže tiež stať, že niektorý rod nebude  možné sledovať až po najstaršie záznamy v matrike danej farnosti, alebo členov iného rodu musíte hľadať aj v matrikách okolitých farností,“ konštatuje Schullerová. Ak budete mať chuť pátrať aj ďalej, môžete siahnuť po prameňoch, ktorých využívanie je o niečo pracnejšie. Môžu vám pomôcť mestské knihy, v ktorých nezriedka bývajú testamenty, cechové písomnosti či pozemkové knihy.

Aristokratické korene
Stáva sa, že môžete naraziť aj na aristokratické korene. Jana Schullerová odporúča, aby ste v takom prípade začali hľadať, kde, kedy a za aké zásluhy boli konkrétny predok a členovia rodu povýšení do šľachtického stavu. A to v zbierkach nobilitárií v archívoch, v genealogicko-heraldickej literatúre, v archívoch a v knižniciach. Pokiaľ sa naopak v skúmaní neviete pohnúť ďalej, môžete si zaplatiť službu niektorého skúseného genealóga. Odborníci vám môžu zostaviť aj celý rodokmeň, tieto služby sú však relatívne drahou záležitosťou, ktorú využívajú najmä zahraniční klienti. „Po svojich koreňoch pátrajú predovšetkým zahraniční záujemcovia. Pátrajú po svojich koreňoch alebo po ešte žijúcich príbuzných. O genealogické údaje rodín sa zaujímajú tiež domáce ale najmä  zahraničné inštitúcie (súdy, notárske úrady, genealogické spoločnosti) pátrajúce po osobách - oprávnených dedičoch - v dedičskom konaní,“ dodáva na záver Schullerová.

Ako začať pri zostavovaní rodokmeňa:

 • zistite čo najviac informácií o svojich predkoch od rodinných príslušníkov
 • nájdite rodinné dokumenty, listiny, rodné, sobášné, úmrtné listy, pasy, občianske preukazy, diplomy, čestné uznania, testamenty
 • zhromaždite staré fotografie, kde sa často vyskytujú mená a pohľadnice
 • navštívte cintoríny
 • navštívte matriku vo vašom meste, prípadne kancelárie cirkví, ktorých príslušníkmi boli vaši predkovia
 • zájdite do Štátneho archívu v Bratislave, Banskej Bystrici, Bytči, Košiciach, Levoči, Nitre a Prešove a Archívu hlavného mesta SR Bratislavy. Ich pobočky nájdete tu. (http://www.spisy.sk/statne-archivy.html)
 • archívy majú zavedené rešerše, ktoré sa líšia v závislosti do akého obdobia až chcete pátrať. Jednoduchá rešerš je do roku 1850, zložitá a zložitá-kombinovaná zahŕňa vyhľadávanie záznamov, ktoré sú staršie, ťažšie sa hľadajú, alebo sú zle čitateľné.
 • rešerše môžu využívať iba zahraniční klienti a ich cena sa pohybuje od 13 do 22 eur za hodinu. Každý žiadateľ o rešerš je povinný do formulára uviesť, koľko je ochotný za bádanie zaplatiť, preto sa nemôže stať, že zostanete nemilo prekvapený z ceny
 • môžete hľadať v sčítaniach a urbároch, napríklad v súpise ľudu z roku 1869
 • k bádaniu si zaobstarajte slovníky, prípadne knihu názvov obcí a miest, kde môžete zistiť staršie názvy obcí
 • využívajte internet a nainštalujte si genealogický program, v ktorom môžete pohodlne hľadať aj ľudí zo zahraničia

----

zdroj a celý článok: https://style.hnonline.sk/veda/432365-vieme-ako-si-zostavite-vlastny-rodokmen


autor:

martinkasman
vytvořil(a) rodokmen: 1451