Podle zákona o ochraně osobních údajů nemůže být zobrazeno celé datum narození nebo fotografie společně se jménem, aby nemohla být osoba uvedená v rodokmenu jedoznačně identifikována.