Původ jména Veronika

Veronika je ženské křestní jméno.

Původ má v řeckém jménu Bereniké (Phereniké) s významem „přinášející vítězství“, podle méně * pravděpodobného výkladu pochází z řecko-latinského vera icona, což znamená „pravý obraz“.

Českými obdobami tohoto jména jsou také jména Jarmila a Věra.

Patronkou je sv. Veronika (Berenice), učednice Páně, která má podle církevního kalendáře svátek 4. února.


Veronika má svátek 7.2.
Veronika slaví svátek na Slovensku 4.2.#jmenoveronika

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit