Valla

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Vala Valová
Valla Vallová

toto priezvisko je utvorené z domáckej podoby krstného mena Valentín a toto z lat. Valentinus, valens (= silný, zdravý). Priezvisko Vala máme zaznamenané iba v Selenči, ale podoba Valo je v Hložanoch, Kysáči, Laliti, Ľube, Petrovci a podoba Vallo aj v Selenči (pozri viac pri priezvisku Valent).

---

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Vala Valová Valla Vallová
Rodostrom.cz ValaValováVallaVallová
Kdeje.infoValaValováVallaVallová
FacebookValaValováVallaVallová
Archív zosnulýchValaValováVallaVallová
V slovenský telefonním seznamuValaValováVallaVallová
V českémValaValováVallaVallová
V maďarskémValaValováVallaVallová
V rakouskémValaValováVallaVallová
V švýcarskémValaValováVallaVallová
V německém telefonním seznamuValaValováVallaVallová
TwitterValaValováVallaVallová