Valasek

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Valášek Valášeková
Valasek Valaseková
Valašik Valašiková

1. pastier oviec, bačov pomocník na salaši, valach, zdrob. valášek;
2. ťažný kôň, používaný obyčajne na ťažkú prácu, valach; pomenovanie valach je podľa Valachov, ktorí údajne prví kastrovali kone na Slovensku.
V slovenských obciach v Báčke, Banáte a Srieme je niekoľko príbuzných priezvisk súvisiacich s pastierstvom, napr.: Valach (Ar., Bin., Hlož., Kov., Lal., Pal., Pet., Sil.), Valaskai (Piv.), Valaštian (Kov.), Bača (Ilok, Kov., Kys., Pal.), Bačáni (Voj.), Bačík (Haj., Pal., Piv., Voj.), Bačko (Pal.), Bačúr (Pad.) - hlavný pastier oviec, gazda na salaši, bača, zdrob. a hypok. bačík, bačko; Hajdár (zaháňač dobytka; Paz.), Hájek (zsl., čes. pastier koní; Sel.; zdrob. Hájiček; Piv.), Hončík (honec stáda, zdrob. hončík, hajčiar), Juhás (maď. juhász, vyslov juhás = pastier oviec, ovčiar, valach; Ar., Hlož., Kys., Pad., Sel.; zdrob. Juhásik; Beg., Hlož.), Košpástor (maď. kospásztor = pastier baranov; Paz.), Lovás (maď. lovász = pastier koní, koniar; Bin., Čel., Erd., Hlož., Ilok, Lal., Lúg, Pal., Pet., Sil., Voj.), Kanás (jstrsl. maď. kanász = pastier svíň, sviniar; Hlož., Lúg, Pet., Sel.; Kanáš Paz.), Mazgár (pastier mázg, mulíc, muličiar; Kys.) Tršo (pomocník baču alebo valacha, trškár, honelník; Pal.), Volák (pastier volov, voliar; Ar., Kov.); Volárik (= voliar, zdrob. voliarik, na západnom Slovensku volárik; Lal., Sel.).
Priezvisko V a l á š e k máme doložené z obcí: Aradáč, Bajša, Erdevík, Palanka, Pivnica, Selenča.

---

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Valášek Valášeková Valasek Valaseková Valašik Valašiková
Rodostrom.cz ValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
Kdeje.infoValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
FacebookValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
Archív zosnulýchValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V slovenský telefonním seznamuValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V českémValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V maďarskémValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V rakouskémValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V švýcarskémValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
V německém telefonním seznamuValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková
TwitterValášekValášekováValasekValasekováValašikValašiková