Původ jména Stela

Jméno Stela (Stella), vzniklo z latinského slova stella - "hvězda". Ve světě je velmi rozšířeno. V románských zemích má podobu Estella či Stelle. Ze stejného základu pochází i jméno Eustella. Víme o ní, že žila ve 3. století v Galii a byla žačkou biskupa Eutropia. Když byl tento světec popraven, hrdinně pochovala jeho zmučené tělo. Dostalo se jí stejného údělu - také ona zemřela rukou kata.

Stejný význam jako Stela má i jméno Ester. Základ slova stér znamená "hvězda" a pochází z řeckého slova astér. Znamená to, že Ester má stejný základ jako slova astronomie nebo astrologie.

Toto jméno nosila také hrdinka biblického příběhu, který vypráví Kniha Ester. Mladá schovanka Žida Mordokaje kdekoho okouzlovala svou neobyčejnou krásou. Není tedy divu, že padla do oka i samotnému perskému králi Achašverovi, panovníkovi, jenž kraloval "nad sto dvaceti krajinami od Indie až po Kúš". Když dosáhl zralých let, rozhodl se, že se ožení. Celý rok jeho náhončí sháněli dívky z celé země a poskytovali jim prvotřídní péči. Dívky se koupaly v myrhovém oleji, natíraly se drahými balzámy, učily se líčit si tváře a česat si vlasy do zářivého lesku. Jedna po druhé pak předstupovaly před krále. Když přišla na řadu Ester, král úžasem zcela oněměl. Neváhal ani na okamžik a vzal si ji za manželku. To však vadilo jednomu z králových rádců Hamanovi. Namluvil proto Achašverovi, že lid izraelský proti němu neustále osnuje spiknutí a měl by raději být vyhlazen. Král povolil Hamanovi, aby celou záležitost vyřídil, jak sám uzná za vhodné. Ten se rozhodl, že v jediném dni usmrtí všechny Židy na všech místech říše. Když se to Ester dověděla, šla ke králi a vše mu oznámila. Král se na svého rádce rozlítil, nechal jej popravit a vydal nařízení, v němž oznamoval, že v celé říši musí být národ židovský veleben a uctíván. Na paměť této události slaví všichni Židé pohyblivý svátek Purim.


Stela má svátek 4.3.
Stela slaví svátek na Slovensku 3.10.#jmenostela

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit