Původ jména Servác

Servác je jméno latinského původu. Vykládá se jako uchovávatel, strážce, zachránce, osvoboditel nebo zachráněný, osvobozený. Jméno vzniklo z latinského slovesa servare (uchovávat). V lidové pranostice je označován jako druhý ze tří "zmrzlých mužů". Za českou obdobu lze považovat jména Chranibor či Branibor.


Servác má svátek 13.5.
Servác slaví svátek na Slovensku 13.5.#jmenoservac

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit