Ralbovský

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Ralbovský Ralbovská

toto priezvisko akiste vzniklo z názvu obce Rarboczium týmito zmenami: Rarboczium Rohrbach Rarbók Ralboch a z toho Ralbovský, teda že nositeľ tohto priezviska pochádza z Ralbochu alebo má nejaký súvis s ním; dnes je to Rohožník v bývalej Nitrianskej stolici, východne od Malaciek na Záhorí.


---

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Ralbovský Ralbovská
Rodostrom.cz RalbovskýRalbovská
Kdeje.infoRalbovskýRalbovská
FacebookRalbovskýRalbovská
Archív zosnulýchRalbovskýRalbovská
V slovenský telefonním seznamuRalbovskýRalbovská
V českémRalbovskýRalbovská
V maďarskémRalbovskýRalbovská
V rakouskémRalbovskýRalbovská
V švýcarskémRalbovskýRalbovská
V německém telefonním seznamuRalbovskýRalbovská
TwitterRalbovskýRalbovská