Psotný

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Psotný Psotná

Priezvisko Psotný mohlo vzniknúť pravdepodobne na základe vlastnosti jeho pôvodného nositeľa. Vychádzajúc z Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ale aj jeho predchádzajúcich publikácií znamená slovo "psota" biedu, chudobu, bezmajetnosť. Psotný je prakticky adjektívom uvedeného podstatného mena a teda zrejme vyjadruje status jeho pôvodného nositeľa, teda že to bola vtedy veľmi chudobná, resp. nemajetná rodina.

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Psotný Psotná
Rodostrom.cz PsotnýPsotná
Kdeje.infoPsotnýPsotná
FacebookPsotnýPsotná
Archív zosnulýchPsotnýPsotná
V slovenský telefonním seznamuPsotnýPsotná
V českémPsotnýPsotná
V maďarskémPsotnýPsotná
V rakouskémPsotnýPsotná
V švýcarskémPsotnýPsotná
V německém telefonním seznamuPsotnýPsotná
TwitterPsotnýPsotná