Polereczky

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Polerecký Polerecká
Polereczky Polereczká
Poletetsky Poletetská
Poleretzky Poleretzká
Poleretzki Poleretzká

V malej turčianskej dedinke Polerieka (dnes súčasť Abramovej) má svoje korene legendárny major Ján Ladislav Polerecký (1748 – 1830), ktorý ako dôstojník francúzskej expedičnej armády bojoval v Severnej Amerike po boku kolonistov za nezávislosť tohto územia. V roku 1781 ho hlavný veliteľ francúzskych vojsk v Severnej Amerike vymenoval za člena delegácie, ktorej úlohou bolo informovať kráľa Ľudovíta XVI. o rozhodujúcom víťazstve generála Washingtona nad britskými vojskami pri Yorktowne. O dva roky neskôr sa Polerecký vrátil do Ameriky a natrvalo sa tam usadil.
Najvýznamnejším predstaviteľom slovenského turčianskeho zemianskeho rodu Polereckovcov, ktorý sa v 18. storočí zapísal do európskych vojenských dejín, bol Andrej Polerecký. Narodil sa 14. novembra 1700 v Banskej Bystrici. Už ako chlapec zdieľal osud exulanta, lebo jeho otec, kurucký major Matej Polerecký, na príkaz kniežaťa Františka II. Rákociho opustil na sklonku posledného stavovského povstania Uhorsko a v Poľsku slúžil ako dôstojník v sprievode
Rákociho manželky – hessenskej landgrófky Šarloty Amálie. Zakrátko sa aj mladý Andrej stal pážaťom a dvoranom Šarloty Amálie. Keď sa Rákociho manželka v roku 1719 presťahovala do Francúzska, sprevádzal ju aj mladý Polerecký. V roku 1722 však landgrófka zomrela a 22-ročný A. Polerecký sa musel obzrieť po inom povolaní. Vyhľadal a osobne navštívil francúzskeho plukovníka Ladislava Berčéniho, ktorý ho 9. mája 1722 prijal do svojho husárskeho pluku v hodnosti poručíka V alsaskom mestečku Haguenau, ktoré bolo sídlom Berčéniho pluku, Andrej Polerecký plnil až do roku 1733 najmä úlohy súvisiace s mierovým posádkovým vojenským životom. Po vypuknutí vojny o tzv. poľské dedičstvo pluk nasadili proti habsburskej armáde v Porýní. Už v prvých bojoch sa Polerecký prejavil ako odvážny dôstojník, takže 5. októbra 1733 ho Berčéni povýšil na kapitána a ustanovil do funkcie veliteľa kompánie (stotiny). O poldruha roka neskôr po bojoch v Porýní, Flámsku a povodí Mohanu bol 5. mája 1735 povýšený na majora. V októbri 1736 hlavný inšpektor francúzskeho jazdectva v hlásení uviedol: „Major Andrej Polerecký je jedným z najobdivuhodnejších veliteľov stotín v pluku.“.(bližšie viď TRI GENERÁCIE POLERECKOVCOV V SLUŽBÁCH BOHA MARSA).

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Polerecký Polerecká Polereczky Polereczká Poletetsky Poletetská Poleretzky Poleretzká Poleretzki Poleretzká
Rodostrom.cz PolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
Kdeje.infoPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
FacebookPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
Archív zosnulýchPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V slovenský telefonním seznamuPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V českémPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V maďarskémPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V rakouskémPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V švýcarskémPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
V německém telefonním seznamuPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká
TwitterPolereckýPolereckáPolereczkyPolereczkáPoletetskyPoletetskáPoleretzkyPoleretzkáPoleretzkiPoleretzká