Podmajerský

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Podmajerský Podmajerská

V knihách o původu příjmení (jejich seznam naleznete v závěru odpovědi) je uvedeno pouze příjmení Majerský. To je jedním z mnoha odvozených příjmení od příjmení Majer, Maier, Mayer - tato a od nich odvozená příjmení mají původ v německém slovu Meier= původně správce dvora, pak jeho lenní držitel, posléze velký sedlák; u židů pochází ze slova meir= učitel.

Jaký význam má ve Vašem příjmení "Pod-" lze jen hádat - zda označuje méně významného sedláka či jeho pomocníka...to už bohužel nevíme.

---
zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/puvod-prijmeni-podmajersky/?searchterm=p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Podmajerský Podmajerská
Rodostrom.cz PodmajerskýPodmajerská
Kdeje.infoPodmajerskýPodmajerská
FacebookPodmajerskýPodmajerská
Archív zosnulýchPodmajerskýPodmajerská
V slovenský telefonním seznamuPodmajerskýPodmajerská
V českémPodmajerskýPodmajerská
V maďarskémPodmajerskýPodmajerská
V rakouskémPodmajerskýPodmajerská
V švýcarskémPodmajerskýPodmajerská
V německém telefonním seznamuPodmajerskýPodmajerská
TwitterPodmajerskýPodmajerská