Pavlo

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Pavlov Pavlovová
Pavlo Pavlová
Pavla Pavlová

toto priezvisko je pomerne časté v slovenských obciach v Báčke, Banáte a Srieme; patrí do početnej skupiny domáckych podôb krstného mena Pavel, z ktorých vznikali aj priezviská. Pôvodne prípona -ov mala privlastňovací význam. Takto bolo do 16. storočia, kým ešte bola v slovenčine jednomenná sústava osobných mien. Prípona -ov vtedy označovala, že niekto alebo niečo patrí mužskej osobe (napr. Michal Pavlov bol syn Pavlov, podobne Paľo Ďurkov a pod.). Neskôr sa tento význam rozšíril na celú rodinu - Michal Pavlov bol jedným z členov Pavlovej rodiny - mohla to byť aj Marka Pavlova, Miško Pavlov a pod. Dnes je to iba osobitná podoba priezviska ako znaku na označenie rodiny a odlíšenie od iných priezvisk. Napríklad dnes rozličné podoby priezvisk odvodené od základného tvaru Pavel (Pavla, Pavlíček, Pavlovič, Pavelka...) označujú osobitné rodiny a nie tú istú rodinu. Podoba Pavlov už neznamená privlastňovanie, ale je to základný podstatnený tvar, nominatív jednotného čísla podstatného mena. Podľa toho sa potom aj skloňuje: Michal Pavlov, gen. Michala Pavlov-a, dat. Michalovi Pavlov-ovi, ak. Michala Pavlov-a, lok. o Michalovi Pavlov-ovi, inštr. s Michalom Pavlov-om. Ženské osoby majú tieto podoby: Mária Pavlov-ová, gen. Márie Pavlov-ovej, inštr. s Máriou Pavlov-ovou (prípona je taká istá ako napr. pri priezvisku Šuľan-ová, gen. Šuľan-ovej, takisto aj v datíve a lokáli; inštr. so Šuľan-ovou ap.) Keďže sa priezvisko Pavlov končí už v základnom tvare (v nominatíve) na -ov, v niektorých nepriamych pádoch sa ocitnú dvakrát vedľa seba skupiny -ovov-. V našich nárečiach sa toto priezvisko skloňuje: Mišo Pavlov, Miša Pavlov-ho, Mišovi Pavlov-mu, o Mišovi Pavlov-mu, s Mišom Pavlov-im, prípadne sa skloňuje: Mišo Pavlov, od Miša Pavl-u, Mišovi Pavl-ovi, o Mišovi Pavl-ovi, s Mišom Pavl-om. Toto však nie je aj spisovné skloňovanie. Priezvisko Pavla (nie Pavlov!) by sa však skloňovalo: Martin Pavla, Martina Pavl-u, Martinovi Pavl-ovi, s Martinom Pavl-om, pretože sa končí na -a (ako hrdina, sluha a pod.). Ako priezvisko Pavlov skloňujú sa aj iné priezviská zakončené na -ov (v Selenči v súčasnosti je len priezvisko Pavlov, ale v minulosti a v iných obciach ich bolo viac: Jančov, Števkov, Krížov a pod. Priezvisko P a v l o v máme doložené z obcí: Hajdušica, Hložany, Ilok, Kysáč, Laliť, Lúg, Nový Sad, Palanka, Petrovec, Selenča, Vojlovica (pozri aj pri priezvisku Pavlík).

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Pavlov Pavlovová Pavlo Pavlová Pavla Pavlová
Rodostrom.cz PavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
Kdeje.infoPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
FacebookPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
Archív zosnulýchPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V slovenský telefonním seznamuPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V českémPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V maďarskémPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V rakouskémPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V švýcarskémPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
V německém telefonním seznamuPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová
TwitterPavlovPavlovováPavloPavlováPavlaPavlová