Původ jména Miluše

české jméno, původem patrně domácká podoba j. Miloslava, nelze vyloučit ani přímé utvoření od příd. j. milý, znamená "milá, přívětivá, milovaná", považuje se též za obdobu cizích j. Amáta, Emílie aj.
Dom. podoby. Míla, Milena, Milča, Miluša, Miluška, Milka Milun(k)a aj. -Srb. Miljuša, bulh. Mil(k)a, dašlí cizí podoby viz Milena.


Miluše má svátek 3.8.#jmenomiluse

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit