Původ jména Milada

Toto jméno je patrně obměnou starého tvaru Mlada, což neznačí nic jiného než "mladá". Zajímavé je, že existuje i zřídka užívaný mužský tvar Mlad, varianta stejně málo oblíbeného Mladena.

Naše dějiny znají Mladu Přemyslovnu, která žila v 10. století. Byla to vynikající osobnost a skvělá žena dobrého srdce. Byla absolventkou školy v Řezně, tehdy jedné z mála evropských škol. Proslavila se jako první evropská velvyslankyně a diplomatka. Její otec Boleslav I. ji totiž vyslal do Říma, kde jednala s papežem o zřízení pražského biskupství. Její mise byla skutečně úspěšná a biskupství bylo v roce 973 v Praze založeno. Mezitím Mlada přijala řeholní jméno Marie a založila klášter benediktinek u kostela sv. Jiří (970), vůbec první klášter v Čechách. Od počátků sloužil také jako škola pro dcery z předních rodů země a později se stal i střediskem úcty ke světici. Mlada-Marie zemřela 9. února 994 v Praze.


Milada má svátek 8.2.
Milada slaví svátek na Slovensku 29.12.#jmenomilada

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit