Původ jména Kvido

j. patrně staroněmeckého původu (asi ze staroněm. wit(u), rozšířené prostřednictvím románských jazyků, nejčastěji se vykládá jako 'lesní (pocházející) z lesa', někdy se odvozuje též z latiny (vitus) a vykládá jako 'živý, veselý', obdobného původu je Vít.
V 2. p. je tvar Kvida, zastarale Kvidona, jméno se psalo dříve i v pravopisné podobě Quido.
Dom. podoby: Kvidek, Kvidoš(ek), Kvidonek apod. Slov. Quido, něm. Wido, Guido, angl. Guy , franc. Gui, Guy, ital., špan., lat. Guido, pol. Gwido(a),Guido, maď. Gujdó.
Dnes u nás voleno výjimečně.


Kvido má svátek 31.3.#jmenokvido

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit