Původ jména Kryštof

Kryštof (další varianta je Krištof) je mužské jméno, pocházející z řeckého Χριστόφορος (Christoforos), což je složenina slov Christos, 'olejem pomazaný' a ferein, 'nosit'. Jméno bylo v oblibě u prvních křesťanů, neboť vyjadřovalo symbolicky, že 'nosí Krista v srdci'.
Svatý Kryštof je mj. považován za ochránce poutníků, v moderní době přeneseně automobilistů.


Kryštof má svátek 18.9.#jmenokrystof

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit