Původ jména Klaudie

Klaudie je ženské křestní jméno latinského původu. Pochází ze slova claudus - „kulhavý“, přenesený význam je "náležející ke starořímskému rodu Claudiů".


Klaudie má svátek 5.5.#jmenoklaudie

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit