Institoris

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Junstitoris Junstitorisová
Institoris Institoris
Inštitoris Innštitorisová

Pôvod mena je v antickom Ríme a v latinčine. Právny poriadok antického Ríma: IV. časť 10. kapitola, § 37: ...inštitút splnomocnenej správy (praepositio procuratoria) sčasti ovplyvnil prenesenie priame¬ho zástupcu aj do mimoprocesných občianskych vzťahov, a to ako správcu všetkého majetku (procurator omnium bonorum) a správcu jednotlivej záleži¬tosti (procurator unius negotiationis), pokiaľ išlo o nadobudnutie držby a vlastníctva, aj v prípade svojprávnych zamestnancov (sui iuris), konkrétne kapitána lode (exercitor navis) a správcu hostinca (institor).... Institorisovci prišli na Slovensko do Trenčína z Prahy asi v roku 1500, v roku 1600 boli nobilovaní. Najviac predkov je z Mošoviec.
- Heinrich Kramer (latinizovaným menom Heinrich Institoris (asi 1430 Schlettstadt-1505, Brno alebo Olomouc) bol dominikán a inkvizítor, autor knihy Malleus maleficarum (kladivo na čarodejnice).
- Michal Institoris – Mošovský (1732 - 1803) pochádzal z Lehockovskej zemianskej rodiny po matke, evanjelický farár a profesor na lýceu v Bratislave, predstaviteľ osvietenského racionalizmu, spisovateľ , prvý redaktor Prešpurských novín (Presspůrské nowiny), vykonával pravidelné merania teploty vzduchu v Bratislave v r.1776
Nositelia mena dodnes žijú, napr, v Mošovciach.
Najstarší záznam o menách Jacobi Institoris a Mychaelis institoris pochádza z príkazu na listine kráľa Andreja III. z roku 1294, o daniach pre kostol v meste "Lakó".

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Junstitoris Junstitorisová Institoris Inštitoris Innštitorisová
Rodostrom.cz JunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
Kdeje.infoJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
FacebookJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
Archív zosnulýchJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V slovenský telefonním seznamuJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V českémJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V maďarskémJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V rakouskémJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V švýcarskémJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
V německém telefonním seznamuJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová
TwitterJunstitorisJunstitorisováInstitorisInštitorisInnštitorisová