Iltsik

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Ilčík Ilčíková
Ilcsík Ilcsíková
Iltsik Iltsiková
Iltsék Iltséková
Ilčišák

priezvisko odvodené od krstných mien Ila, Ilka, Iľa, Iľka; maď Ilona (= Elena, Helena); gréc. helené (= pochodeň, fakľa, svetlo). Blízke sú aj podoby priezvisk: Ilček (Sel.), Ílek (Piv.; čes. Jílek, príp. Eliáš), Ilko (Piv.).

---
zdroj: www.selenca.info

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Ilčík Ilčíková Ilcsík Ilcsíková Iltsik Iltsiková Iltsék Iltséková Ilčišák
Rodostrom.cz IlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
Kdeje.infoIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
FacebookIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
Archív zosnulýchIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V slovenský telefonním seznamuIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V českémIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V maďarskémIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V rakouskémIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V švýcarskémIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
V německém telefonním seznamuIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák
TwitterIlčíkIlčíkováIlcsíkIlcsíkováIltsikIltsikováIltsékIltsékováIlčišák