Původ jména Ignác

Sv. Ignác z Loyoly


Ignác je jméno pocházející z latiny a to buďto ze slova ignis (oheň) nebo agnatus (urozený). Nejčastěji se překládá jako Zapálený (pro věc). V občanském kalendáři jeho svátek připadá na 31. červenec, což v církevním kalendáři odpovídá svátku sv. Ignáce z Loyoly. V církevním kalendáři lze dále nalézt sv. Ignáce z Antiochie (17. říjen), sv. Ignáce z Láconi (11. květen). Jeho ženskou obdobou je Ignácie.
Populární se stalo v katolických zemích a komunitách po vzniku jezuitského řádu a prohlášení Ignáce z Loyoly za svatého, naopak jeho popularita mimo katolickou komunitu byla vždy velmi nízká. Trend jeho používání v Česku je spíše klesající, místní specialitou bylo období přejmenovávání, kdy si značná část antikatolicky smýšlejících občanů (zejména v období počátků Československa) změnila jméno Ignác na jméno Hynek, které je mylně považováno za českou obdobu tohoto jména (i básník Karel Hynek Mácha byl pokřtěn jako Ignác; jeho kmotr se jmenoval Ignác Majer[5]).

Ekvivalenty jména v různých jazycích

cz: Ignac, Ignacek
de: Egnatius, Ignatius
en: Iggy, Ignace
fr: Ignace, Ignatius
hu: Ignac, Neci
it: Ignazio
li: Ignacas, Ignacijus
pl: Ignac, Ignacek
ru: Gocha, Ignacha
sk: Ignac

Ignác má svátek 31.7.
Ignác slaví svátek na Slovensku 31.7.#jmenoignac

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit