Dušek

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Dušek Dušeková
Dufek Dufeková

Patrí do kategórie priezvisko "podľa mien osobných či krstných."
Odvodené najčastejšie z osobného mena Duchoslav. Aj dieťa narodené o sviatku Sv Ducha mohlo dostať meno Duchek. Listina s prvým Duška však pochádza už z 13. storočia a krstné meno Duchoslav sa objavuje až o štyri storočia neskôr. Starší Dušekovia teda získali svoje priezvisko zo staročeštiny, kde duch znamenal dych a duša bol cenený statok. Väčšina priezvisk však vznikala neskôr a títo Dušekovia a tiež Dufkovia vznikli z Duchoslav.
Na tomto priezvisko je zrejmé, že k poznaniu skutočného pôvodu toho ktorého priezvisko je nutné štúdium archívnych prameňov a premien mena v priebehu vekov. Rovnako znejúce dnešnej priezviska môžu mať svoju pôvodnú formu úplne odlišnú.

Česká republika:
Dufek 5 220 osôb, 210. najčastejšie priezvisko v SR; Dušek 10 748 osôb, 62. najčastejšie priezvisko v SR
Slovensko:
Dufek 275 osôb; Dušek 215 osôb
Rakúsko:
Dufek 664 osôb; Dusek 184 osoby; Duschek 282 osoby
Nemecko:
Dufek 96 osôb; Dusek 265 osôb; Duschek 1 429 osôb; Duszek 2 osoby
Švajčiarsko:
Dufek 21 osoba; Dusek 10 osôb; Duschek 37 osôb
Poľsko:
Dufek 72 osoby; Dusek 33 osoby; Duschek 1 osoba; Duszek 210 osôb
USA:
Dufek 712 osôb, najviac vo Wisconsine; Dusek 1 416 osôb, najviac v Texase; Duschek 42 osoby, najviac v Michigane; Dushek 107 osôb, najviac vo Wisconsine

---
zdroj: www.prijmeni.kx.cz

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Dušek Dušeková Dufek Dufeková
Rodostrom.cz DušekDušekováDufekDufeková
Kdeje.infoDušekDušekováDufekDufeková
FacebookDušekDušekováDufekDufeková
Archív zosnulýchDušekDušekováDufekDufeková
V slovenský telefonním seznamuDušekDušekováDufekDufeková
V českémDušekDušekováDufekDufeková
V maďarskémDušekDušekováDufekDufeková
V rakouskémDušekDušekováDufekDufeková
V švýcarskémDušekDušekováDufekDufeková
V německém telefonním seznamuDušekDušekováDufekDufeková
TwitterDušekDušekováDufekDufeková