Ďuroška

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Ďuroška Ďurošková

informace o příjmení Ďuroška v nám dostupných zdrojích chybí, zdá se ovšem, že toto příjmení má stejný původ jako příjmení Ďuriš, Ďurica, Ďurina, Ďurko apod., která pochází ze slovenštiny. Vznikla z domácké podoby jména Juraj / Jiří.

Dle statistik Ministerstva vnitra (stav ke dni 15. 7. 2009) žije na území ČR 30 mužů a 31 žen s příjmením Ďuroška / Ďurošková.

---
zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Ďuroška Ďurošková
Rodostrom.cz ĎuroškaĎurošková
Kdeje.infoĎuroškaĎurošková
FacebookĎuroškaĎurošková
Archív zosnulýchĎuroškaĎurošková
V slovenský telefonním seznamuĎuroškaĎurošková
V českémĎuroškaĎurošková
V maďarskémĎuroškaĎurošková
V rakouskémĎuroškaĎurošková
V švýcarskémĎuroškaĎurošková
V německém telefonním seznamuĎuroškaĎurošková
TwitterĎuroškaĎurošková