Ďurka

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Ďurka Ďurková

zrejmé, východiskom tohto priezviska je osobné meno Ďurko, lenže v tejto podobe, najskôr máme maďarský variant tohto mena. Ináč takéto priezviská sú veľmi časté a máme tu najrozličnejšie variácie, ako Ďurovka, Ďurčianský... Nemôže neuvážiť, že východiskom mnohých budú aj názvy osád, ako Ďurčiná (Trenčín), Ďurkovce (Hont), Ďurkov (Abov), Ďurková (Šariš) atď.

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Ďurka Ďurková
Rodostrom.cz ĎurkaĎurková
Kdeje.infoĎurkaĎurková
FacebookĎurkaĎurková
Archív zosnulýchĎurkaĎurková
V slovenský telefonním seznamuĎurkaĎurková
V českémĎurkaĎurková
V maďarskémĎurkaĎurková
V rakouskémĎurkaĎurková
V švýcarskémĎurkaĎurková
V německém telefonním seznamuĎurkaĎurková
TwitterĎurkaĎurková