Danda

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Danda Dandová

Toto příjmení je odvozeno od křestního jména Daniel. Základem je biblické jméno hebrejského původu Dáníél, které je složeno ze slov dán "soudit, rozsoudit" a él "bůh". Jméno je tedy vykládáno jako "bůh je můj soudce, mým soudcem je bůh".

Nejstarší osoby v rodokmenech:


Hledat Danda Dandová
Rodostrom.cz DandaDandová
Kdeje.infoDandaDandová
FacebookDandaDandová
Archív zosnulýchDandaDandová
V slovenský telefonním seznamuDandaDandová
V českémDandaDandová
V maďarskémDandaDandová
V rakouskémDandaDandová
V švýcarskémDandaDandová
V německém telefonním seznamuDandaDandová
TwitterDandaDandová