Původ jména Augustýn


Mužské jméno Augustin (podle českého kalendáře Augustýn) pochází z latinského slova augustus (vznešený, majestátní).


Augustýn má svátek 28.8.#jmenoaugustyn

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit