Původ jména Apolena

Jméno řeckého původu, vykládá se jako náležející (zasvěcená) bohu Apollónovi ( řec. Apollonios); světlodárná. Za českou obdobou jména se někdy považovala Světla. Domácké podoby: Apol(k)a, Apolenka, Poli, Polena, Len(k)a, Lena aj. Slov. Apolena, (Apolónia, Apoliena), něm., angl. Apollonia, franc. Apollonie, Apolline, rus. Apolonija, pol., srb. Apolonia, maď. Apolka, Apollónia.- Užíváno ojediněle


Apolena má svátek 9.2.#jmenoapolena

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit