Původ jména Aneta

Aneta (řidčeji také Anetta) je ženské křestní jméno.

Původ jména je v hebrejském jméně חַנָּה, Hannah, což znamená milostivá či milostiplná. Latinazací toto jméno ztratilo počáteční H. Při přejímání zdrobnělé formy Anna → Anette z francouzštiny vznikla samostatná forma tohoto jména s koncovkou -eta


Aneta má svátek 17.5.#jmenoaneta

přihlásit se / registrovat se


čekejte

Hledat původ jména

Napište české, staročeské, slovenské či jiné jméno, jehož původ chcete zjistit