Allodiatoris

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Alodiatoris Alodiatorisová
Allodiatoris Allodiatorisová

Priezviská Alodiatoris a Allodiatoris boli pravdepodobne odvodené od slova allodium.
Vo feudálnom práve termín znamenal pozemok, ktorý má niekto absolútne vo svojom práve a nie v práve akéhokoľvek pána alebo vrchnosti; pozemok, ktorý nepodlieha feudálnym povinnostiam alebo bremenám. Nehnuteľný majetok v absolútnom vlastníctve bez toho aby bol uznaný ktokoľvek vyššie postavený, v prospech ktorého by na základe tohto majetku existovala akákoľvek povinnosť. (Protiváhou bol pojem feodum).


Hledat Alodiatoris Alodiatorisová Allodiatoris Allodiatorisová
Rodostrom.cz AlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
Kdeje.infoAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
FacebookAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
Archív zosnulýchAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V slovenský telefonním seznamuAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V českémAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V maďarskémAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V rakouskémAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V švýcarskémAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
V německém telefonním seznamuAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová
TwitterAlodiatorisAlodiatorisováAllodiatorisAllodiatorisová