Adloch

Mužský tvar příjmení Ženský tvar příjmení
Adloch Adlochová

Toto příjmení má původ v křestním jménu Adolph/Adolf. To vzniklo ze staroněmeckého jména Adalwolf. Jedná se o složeninu ze slov adal "ušlechtilý" a wolf "vlk". Význam jména je tedy "ušlechtilý vlk".


Hledat Adloch Adlochová
Rodostrom.cz AdlochAdlochová
Kdeje.infoAdlochAdlochová
FacebookAdlochAdlochová
Archív zosnulýchAdlochAdlochová
V slovenský telefonním seznamuAdlochAdlochová
V českémAdlochAdlochová
V maďarskémAdlochAdlochová
V rakouskémAdlochAdlochová
V švýcarskémAdlochAdlochová
V německém telefonním seznamuAdlochAdlochová
TwitterAdlochAdlochová