Jan Helcelet

osoba je evidována jako zesnulá, přesné datum úmrtí však není zadáno

Božena se zamilovala do černovlasého krasavce, Jana Helceleta, člena Českomoravského bratrstva a profesora na technice v Brně. Byl ženatý. Poprvé jej uviděla v Brně v dubnu 1851. A měla s ním intimní poměr. Ona do něj vkládala obrovskou lásku, on si chtěl užívat. „Jiná otázka jest, máme-li pro lásku ještě bláznit jako mladá chasa. Máme-li pro lásku svobodu ztráceti. Věru ne!“ psal jí. V prosinci 1851 se rozešli.

Původ jména Jan - Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno a také druhé nejčastější české mužské jméno novorozenců..


partnerka Božena Němcová, roz. Barbora Novotná

Datum narození: 04.02.1820
Zemřela 21.01.1862 ve věku 41 let v obci Praha. Poznámka: zemřela v šest ráno zřejmě na rakovinu dělohy
Byla česká spisovatelka. Je považována za zakladatelku novodobé české prózy.
Jan a Božena byli neoddaní partneři.

Původ jména Božena - Jméno Božena má původ zcela jasný. Základem je slovo Bůh a u nás velmi častá přípona ženských jmen -..
tisk