Humenné - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Humnné, 
Jasnov, 
Kudlovc
Lackovc
Addovc
Baškovc
Blá nad Crochou, 
Borov, 
Mdzlaborc
Vydraň, 
Brkov, 
Brstov, 
Brstov nad Laborcom, 
Brzovc, 
Čabalovc
Strkovc
Črtžné, 
Čukalovc
Dara, 
Ddačov, 
Dlhé nad Crochou, 
Dúbrava, 
Gruzovc
Habura, 
Hankovc
Hažín nad Crochou, 
Kamnca nad Crochou, 
Hostovc
Hrabová Roztoka, 
Hrabovc nad Laborcom, 
Hrubov, 
Chlmc, 
Jabloň, 
Jankovc
Kalnov, 
Kalná Roztoka, 
Karná, 
Lnová, 
Kochanovc
Kolbasov, 
Kolonca, 
Koškovc
Krásny Brod, 
Rokytovc
Krvá Oľka, 
Nžná Oľka, 
Vyšná Oľka, 
Ladomírov, 
Ľubša, 
Lukačovc
Malá Poľana, 
Maškovc
Vyšný Hrušov, 
Mchajlov, 
Modra nad Crochou, 
Myslna, 
Ňagov, 
Nžná Jablonka, 
Nžné Čabny, 
Vyšné Čabny, 
Nžné Ladčkovc
Nová Sdlca, 
Ohradzany, 
Sopkovc
Oľšnkov, 
Osadné, 
Ostrožnca, 
Smolník, 
Stakčín, 
Vľká Poľana, 
Palota, 
Papín, 
Parhuzovc
Pčolné, 
Pchn
Porúbka, 
Pravrovc
Príslop, 
Radvaň nad Laborcom, 
Roškovc
Rovné, 
Ruská Volová, 
Ruské, 
Ruský Potok, 
Snna (1957 vyčl. o. Zmplínsk Hámr), 
Stakčínska Roztoka, 
Starna, 
Strhovc
Sukov, 
Svtlc
Šmgovc, 
Topoľa, 
Topoľovka, 
Turcovc
Ubľa, 
Udavské, 
Ulč, 
Valaškovc
Valntovc
Vľopol
Víťazovc
Volca, 
Výrava, 
Vyšná Jablonka, 
Vyšné Ladčkovc
Závadka, 
Zboj, 
Zbojné, 
Zbudská Blá, 
Zbudský Rokytov, 
Zubné, 
Zvala, 
Grovc
Nžná Stnca, 
Pakostov, 
Ptrovc
Vyšná Stnca, 
Žalobín
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 17 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP