KURIMA, okr. Bardejov - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Kurma, 
Brzov, 
Brzovka, 
Dubnné, 
Hankovc
Harhaj, 
Hažlín, 
Hrabovc, 
Kalnšt
Kochanovc
Komárov, 
Koprvnca, 
Kožany, 
Kučín, 
Lascov, 
Lpová, 
Lopúchov, 
Marhaň, 
Nmcovc
Oľšavc
Oruťová, 
Polakovc
Porúbka, 
Stuľany, 
Šášová, 
Vyšný Kručov; 
z okrsu Svdník Bňadkovc
Bokša (dns súčast obc Stropkov), 
Crnna, 
Kurmka, 
Mlynárovc
Okrúhl a Šapnc (dns súčast obc Okrúhl), 
Radoma, 
Rovné, 
Šandal, 
Šaršský Štavnk, 
Štfurov, 
Valkovc
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP