Šarišské Lúky - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Šaršské Lúky, 
Hanska, 
Ľubotc
Nžná Šbastová, 
Solvar, 
Soľná Baňa, 
Šalgovík, 
Abranovc
Dúbrava, 
Vľký Šarš, 
Dulova Vs, 
Fntc
Grgorovc
Kapušany, 
Kndc
Kokošovc
Lada, 
Malý Šarš, 
Mdzany, 
Močarmany, 
Ptrovany, 
Okružná, 
Ostrovany, 
Ruská Nová Vs, 
Šaršské Mchaľany, 
Trakovc
Trnkov, 
Vyšná Šbastová, 
Záborské, 
Župčany
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP