BANSKÁ ŠTIAVNICA, okr. Žiar nad Hronom - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Banská Štavnca a Stnanska (dns súčasť obc Banská Štavnca), 
Antol, 
Banky (dns súčasť obc Vyhn), 
Banská Blá, 
Banská Hodruša (dns súčasť obc Hodruša-Hámr), 
Banský Studnc, 
Dkýš, 
Hronská Brznca (okr. Zvoln), 
Ilja, 
Kozlník, 
Štavncké Ban
Tplá (dns súčasť obc Podhor)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP