Šumiac, okr. Banská Bystrica - Gr. kat. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Šumac a Črvná Skala (dns súčast obc Šumac), 
Banská Bystrca, 
Hľpa, 
Hronc, 
Pohorlá, 
Polomka; 
Švábolka a Zlatno 
(dns súčast obc Vaľkovňa), 
Závadka nad Hronom; 
z okrsu Lučnc Bskupc (dns súčasť obc Fľakovo) a Lučnc; 
z okrsu Rmavská Sobota Hnúšťa a Lkr (dns súčast obc Hnúšťa), 
Klnovc, 
Rmavská Sobota a Tsovc; 
z okrsu Rožňava Jlšava, 
Jlšavská Tplca (dns súčasť obc Gmrské Tplc), 
Muráň, 
Muránska Dlhá Lúka, 
Muránska Huta, 
Muránska Lhota, 
Muránska Zdychava; 
Rvúca a Rvúčka (dns súčast obc Rvúca)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 7 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP