Banská Bystrica - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Banská Bystrca, 
Jakub, 
Kostvarska, 
Kráľová, 
Krmnčka, 
Malachov, 
Podlavc
Radvaň, 
Rakytovc
Rudlová, 
Sásová, 
Snca, 
Šalková, 
Úľanka, 
Vlkanová, 
Bacúch, 
Badín, 
Bňuš, 
Brzno, 
Brusno, 
Ondrj nad Hronom, 
Bystrá, 
Mýto 
pod Ďumbrom, 
Črny Balog, 
Dolná Mčná, 
Donovaly, 
Dubová, 
Dúbravca, 
Harmanc, 
Hradľ, 
Horná Lhota, 
Horná Mčná, 
Hrochoť, 
Hronc, 
Jabrková, 
Tajov, 
Jasn
Ľubtová, 
Lučatín, 
Môlča, 
Moštnca, 
Motyčky, 
Oravc
Podbrzová, 
Podkonc
Pohronská Polhora, 
Poncká Huta, 
Ponky, 
Povrazník, 
Prdajná, 
Prchod, 
Rčka, 
Slc
Slovnská Ľupča, 
Staré Hory, 
Strlníky, 
Špana Dolna, 
Valaská, 
Bacúrov, 
Brzny, 
Dtva, 
Dtvanska Huta; 
Dobrá Nva, 
Hájnky - dns súčast obc Slač; 
Kalnka, 
Vígľašská Huta, 
Klokoč, 
SAmpor, 
Slnca, 
Tŕn
Turová, 
Vígľaš, 
Zvoln, 
Zvolnská Slatna
Matrika narodených

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP