Vranov nad Topľou - Židovský matričný obvod

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Vranov, 
Čmrné, 
Hncovc
Vranovské Dlhé, 
Banské, 
Bnkovc
Bystré, 
Cabov, 
Čaklov, 
Ččava, 
Črn nad TOpľou, 
Ďapalovc
Davdov, 
Dobrá nad Ondavou, 
Kvakovc
Gglovc
Grovc
Hlnné, 
Jasnovc
Jastrab nad Topľou, 
Juskova Voľa, 
Kamnná Poruba (okrs Vranov nad Topľou), 
Kladzany, 
Komárany, 
Košarovc
Kučín, 
Majrovc
Malá Domaša, 
Mrník, 
Mchalok, 
Nžná Stnca, 
Nžný Hrabovc, 
Nžný Kručov, 
Ondavské Matašovc
Pakostov, 
Ptkovc
Podččva, 
Sdlská, 
Poša, 
Prtuľany, 
Rafajovc
Rohožník, 
Rudlov, 
Ruský Kazmír, 
Sačurov, 
Slovnská Kajňa, 
Soľ, 
Štfanovc
Tovarné, 
Tovarnanska Polanka, 
Vchc, 
Vľká Domaša, 
Vyšná Stnca, 
Vyšný Žpov, 
Zámutov, 
Zlatník, 
Žalobín; 
z okrsu Humnné Črnna, 
Hrubov, 
Hudcovc
Jankovc
Lskovc, 
Lukačovc
z okrsu Mchalovc Staré, 
Strážsk
Voľa a z okrsu Svdník Krajné Črno 
a Tokajík
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 7 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP