Bardejov - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Bardjov, 
Bardjovská Nová Vs, 
Dlhá Lúka (dns súčast obc Bardjov), 
Abrahámovc
Andjová, 
Bartošovc
Bchrov, 
Blovža, 
Boglarka, 
Bucľovany, 
Cgľka, 
Frčka, 
Haboltov, 
Grlachov, 
Graltovc
Hažlín, 
Hrtník, 
Hrvartov, 
Hrabské, 
Hutka, 
Chmľová, 
Janovc
Jdlnka, 
Kľušov a Kľušovská Zábava (dns súčast obc Kľušov), 
Kochanovc
Komárov, 
Krvé, 
Kríž
Kurov, 
Lnartov, 
Lvovská Huta, 
Lukavca, 
Lukov, 
Malcov, 
Mkulášová, 
Mokroluh, 
Nžná Polanka, 
Nžná Vola, 
Nžné Raslavc a Vyšné Raslavc (dns súčast obc Raslavc), 
Nžný Tvarožc, 
Ondavka, 
Oľšavc
Oskov, 
Ptrová, 
Porúbka, 
Rgtovka, 
Ršov, 
Rchvald, 
Rokytov, 
Smlno, 
Snakov, 
Stbnícka Huta, 
Svržov, 
Šaršské Črn
Šba, 
Tarnov, 
Tročany, 
Vanškovc
Varadka, 
Vyšná Polanka, 
Vyšná Voľa, 
Vyšný Tvarožc, 
Zborov, 
Zlaté; 
z okrsu Pršov Babn Potok, 
Dmjata, 
Hradsko, 
Malý Svdník, 
Mošurov, 
Trňa, 
Tulčík, 
Vľký Slvník, 
Záhradné, 
Žatkovc
z okrsu Svdník Bodružaľ, 
Bystrá, 
Crnna, 
Cgla, 
Dlhoňa, 
Dobroslava, 
Dubová, 
Duplín, 
Grbov, 
Havranc, 
Hrabovčík, 
Hunkovc
Jurkova Voľa, 
Kapšová, 
Kčkovc
Krajná Poľana, 
Kružlová, 
Kurmka, 
Ladomrová, 
Mdvd
Mstsko; 
Malé Bukovc a Vľké Bukovc (dns súčast obc Bukovc), 
Malé Staškovc a Vľké Staškovc (dns súčast obc Staškovc), 
Mroľa, 
Nžná Psaná, 
Nžný Mrošov, 
Nžný Orlík, 
Potoky, 
Príkra, 
Pstrná, 
Rakovčík, 
Rovné, 
Roztoky, 
Stročín, 
Svdnčka, 
Svdník, 
Šarbov, 
Rsnc, 
Vagrnc, 
Vápník, 
Vslava, 
Vyškovc
Vyšná Psaná, 
Vyšný Komárnk, 
Vyšný Mrošov, 
Vyšný Orlík
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaBardejov - samostatne vedené matriky : n. 1842 - 1895, s. 1855 - 1873; 1886 - 1923, z. 1854 - 1873; 1886 - 1895

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 20 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP