Zvolen - sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Zvoln, 
Kráľová, 
Lskovc, 
Lukové, 
Turová a Zolná (dns súčast obc Zvoln), 
Babná, 
Bacúrov, 
Brzny, 
Budča, 
Bzovská Lhôtka, 
Dtva, 
Dobrá Nva, 
Dubové, 
Dúbravy; 
Hájnky, 
Rybár a Slač (dns súčast obc Slač), 
Hrňová;, 
Kalnka a Vígľašská huta (dns súčast obc Vígľašská Huta-Kalnka), 
Klokoč, 
Kováčová, 
Krváň (vrátan Korytárky), 
Mchalková, 
Očová, 
Ostrá Lúka, 
Plšovc
Podzámčok; 
Pstruša a Vígľaš (dns súčast obc Vígľaš), 
Sampor, 
Sása, 
Slnca, 
Slatnka, 
Stožok, 
Tŕn
Vľká Lúka, 
Zvolnská Slatna, 
Žlzná Brznca a z okrsu Banská Bystrca Bčov a Sbdín (dns súčast obc Sbdín-Bčov), 
Hrochoť a Vlkanová (dns súčasť obc Banská Bystrca)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 7 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP