Rimavská Sobota - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Rmavská Sobota, 
Dúžava, 
Nžný Pokoradz, 
Vyšný Pokoradz, 
Zacharovc
Babnc, 
Blhovc
Brádno, 
Hnúšťa, 
Brusník, 
Rybník, 
Črnčany, 
Dolné Zahorany, 
Dražc
Drnčany, 
Papča, 
Dubno, 
Fga, 
Gmrské Dchtár
Gmrský Jablonc, 
Gortva, 
Hodjov, 
Horné Zahorany, 
Hostc
Hrachovo, 
Hrlca, 
Hrnčarsk Zalužany, 
Hrušovo, 
Ostrany, 
Stržovc
Husná, 
Chrámc, 
Janc
Jsnské, 
Jstc
Klnovc, 
Kocha, 
Konrádovc
Kraskovo, 
Kyjatc
Lhota nad Rmavcou, 
Lpovc, 
Lukovšta, 
Nžná Bašta, 
Nžný Skálnk, 
Vľké Trakovc
Vrbovc nad Rmavcou, 
Ožďany, 
Padarovc
Pavlovc
Polna, 
Pondlok, 
Vľká Suchá, 
Potok, 
Radnovc
Rákoš, 
Ratková, 
Rpšta, 
Ratkovská Lhota, 
Sása, 
Ratkovské Bystré, 
Rmavská Baňa, 
Rmavské Zalužany, 
Rmavská Sč, 
Rmavské Janovc
Rakytník, 
Uzovská Panca, 
Slc
Slzké, 
Sučany, 
Šmonovc
Šrkovc
Špan Pol
Tsovc, 
Tomášovc
lnc
Vrnár, 
Vyšný Skálnk, 
Drábsko, 
Hľpa, 
Lom nad Rmavcou, 
Pohorlá, 
Polomka, 
Šumac, 
Závadka nad Hronom, 
Ďubákovo, 
Šoltýska, 
Kokava nad Rmavcou, 
Utkáč, 
Vaľkovo
Matrika narodených
Matrika sobášených

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 11 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP